Skip to content

Voor hulpverleners

Waarom De Paraplu?

Inloophuis De Paraplu is een gezamenlijk initiatief van de Prinsekerk en de Rehobothkerk. De twee organiserende kerken willen iets betekenen voor de mensen in hun omgeving, in dit geval de Agniesebuurt.
Er wonen veel mensen in moeilijke omstandigheden en velen worden afgewezen door de maatschappij. In de Bijbel valt op dat Jezus zulke mensen juist opzocht. In navolging van Hem willen we er zijn voor hen. Doordat we hen als mens respecteren en liefhebben groeit hun gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen.
De invalshoeken zijn: praktische ondersteuning, empowerment, sociale cohesie, educatie en activiteiten voor kinderen.

IMG_1973

Doelgroep

De Paraplu richt zich op vrouwen en hun kinderen, die wonen in de omgeving van de Rehobothkerk. Dit is de Agniesebuurt in gebied Noord van Rotterdam.

 

Activiteiten

A. Praktische ondersteuning

 • Administratie op orde brengen: soms hebben vrouwen hulp nodig bij het inzichtelijk maken van hun financiën. Ook hulp bij invullen van formulieren en belastingaangifte hoort tot de mogelijkheden.
 • Begeleiden bij probleemsituaties: veel van de bezoeksters leven in moeilijke situaties, zoals ongehuwd moederschap, schulden, onder toezichtstelling van kinderen en dergelijke. Zij zitten vaak in trajecten bij officiële instanties die hen helpen. Wij nemen die taken niet over, en hebben ook die deskundigheid niet. Maar wij blijken wel een rol te kunnen innemen, waarbij wij de vrouwen motiveren om vol te houden in moeilijke omstandigheden. Zoals één van de vrouwen zei: “Overal waar ik kom ben ik een probleem. In De Paraplu niet, daar ben ik gewoon een mens. Ze respecteren me, ze houden van me.” We werken samen met verschillende instanties in de wijk om een netwerk te vormen. Waar nodig vervullen we ook een verwijsfunctie naar relevante instanties.
 • Kinderkledingbank: ouders die op het minimum leven of daaronder kunnen kinderkleding en andere spullen voor kinderen uitzoeken, na verwijzing vanuit andere instanties.

B. Empowerment/sociale activering:

 • Naaien: er is veel belangstelling voor het (leren) naaien. Een gediplomeerde coupeuse begeleidt de vrouwen in het maken van kleren voor hun kinderen of voor henzelf. Hiermee zijn ze in staat om met weinig middelen beter in hun basisbehoeften te voorzien. Daarnaast ontdekken vrouwen hun talenten en leren deze te ontwikkelen en vinden zij een zinvolle dagbesteding.
 • Haken/breien: er zijn ook vrouwen die willen leren haken en/of breien. Ook op die manier is het mogelijk om kledingstukken en/of accessoires zelf te maken.
 • Decoratie, kaarten en cadeautjes maken: veel vrouwen vinden het fijn om hun huis leuk aan te kleden en/of cadeautjes te kunnen geven. In de Paraplu bieden we de mogelijkheid om bijv. parapluutjes van zakdoekjes te maken, kaarten en sieraden te maken en dergelijke.

C. Sociale cohesie

 • Veel vrouwen zijn eenzaam, komen nauwelijks de deur uit of zijn verstoten door hun gemeenschap. In De Paraplu ontmoeten ze elkaar, sluiten vriendschappen, maken afspraken om elkaar te helpen.
 • Lunch: elke donderdag is er een gratis lunch. Soms wordt deze verzorgd door medewerkers van De Paraplu maar het komt ook regelmatig voor dat bezoeksters de lunch verzorgen, vaak volgens de traditie van hun land van herkomst.
 • Wijkactiviteiten: van tijd tot tijd nodigen we de wijkbewoners uit voor een ontmoetingsactiviteit. Voorbeelden hiervan zijn de grote opening en een high tea.

D. Educatie

 • Themabijeenkomsten: gemiddeld één keer per maand staat een speciaal thema centraal. Voorbeelden zijn: gezond eten, voorlezen, opkomen voor jezelf, opvoeden, stemmen bij de verkiezingen en dergelijke. Voor deze themabijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van externe deskundigen.
 • Nederlands oefenen: veel van de vrouwen komen uit andere landen en een groot percentage van hen spreekt en verstaat het Nederlands slecht. Ze volgen taal- of inburgeringscursussen of hebben dat gedaan, maar komen bij ons om extra te oefenen met de Nederlandse taal. Dit gebeurt vaak terloops terwijl ze andere activiteiten meemaken. Er is ook een vrijwilliger die specifiek huiswerkopdrachten van de taalcursussen oefent met bezoeksters. Op vrijdag is er Nederlandse les in de Prinsekerk.
 • Cursussen: afhankelijk van de vraag van de bezoeksters organiseren we van tijd tot tijd cursussen waar zij hun talenten kunnen ontwikkelen en/of hun verleden cq hun emoties kunnen ontwikkelen. Voorbeelden van zulke cursussen zijn zangles en schilderles.

E. Activiteiten voor kinderen

 • Knutselen: als er kinderen met de moeders meekomen kijken we wat zij graag willen doen. In de meeste gevallen kiezen de kinderen voor een knutselactiviteit.
 • Spelen: het is ook mogelijk om te spelen in de Paraplu met spelletjes, puzzels en stimulerend speelgoed.
 • Feestdagen: met de feestdagen organiseren we speciale activiteiten voor de kinderen.
 • Kinderzwerfboekenkast: we zijn één van de tien plekken in Rotterdam Noord waar kinderen gratis, zonder lidmaatschap, leuke kinderboeken kunnen lenen.

 

Samenwerking

We werken graag samen met andere organisaties in de wijk. Kennen we elkaar nog niet? Neem dan contact op om een afspraak te maken!

2 Comments

Leave a Comment
 1. deparaplu / Nov 10 2014 14:49

  Beste Janneke,

  Fijn dat jullie verwijzers willen zijn voor de kinderkledingbank! Ik rijd bijna dagelijks langs jullie. Zal ik ze deze week bij jullie brengen?
  En kan dat gewoon bij de receptie of moet dat persoonlijk bij jou?
  Met vriendelijke groet,

  Joke Bijsterveld

 2. Janneke Bolt / Nov 10 2014 14:09

  Geachte mevrouw, meneer,

  Bij deze wil ik u vragen of u mij een aantal verwijsbrieven toe kunt sturen of kunt mailen ten behoeve van een aantal clienten.
  Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,

  Janneke Bolt
  maatschappelijk werker Rijndam Revalidatiecentrum
  Ringdijk 84
  3054 KV Rotterdam
  jbolt@rijndam.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *