Skip to content

Organisatie

Inloophuis De Paraplu is een gezamenlijk initiatief van de Prinsekerk en de Rehobothkerk . Deze twee kerken dragen samen de kosten voor het inloophuis.

De coördinatie ligt in handen van Renate van der Velden en Joke Bijsterveld. Hun taken liggen op het vlak van hulpvragen, programmering, communicatie en promotie, samenwerking met andere organisaties, coördinatie van de kinderkledingbank en de Nederlandse les en het werven en begeleiden van vrijwilligers.
Daarnaast is er  een groep van ca. 20 vrijwilligers actief. Sommigen daarvan zijn gastvrouw en/of verzorgen de lunch, anderen begeleiden hulpvragen op het gebied van financiën, formulieren en dergelijke, weer anderen leiden de cursussen/lessen/themabijeenkomsten of werken in de kinderkledingbank.

Sinds 12 december 2013 is De Paraplu een stichting.  Het bestuur wordt gevormd door
– Bernard van Verschuer (voorzitter)
– Johan van Dam (secretaris)
– Arie van Rijs (penningmeester)
– Anske Plante (lid)
– Jan Manni (lid)
– Iet Buijser (lid)

Wilt u ons steunen? Giften zijn welkom op bankrekening: NL 52 SNSB 0866 9895 87 t.n.v. STICHTING DE PARAPLU. Aan De Paraplu is de ANBI-status toegekend.
We zijn bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 59457457.

Aanvullende informatie vindt u in onderstaande documenten:

Korte omschrijving
Beleidsplan de Paraplu 2018-2022
Jaarverslag de Paraplu 2018
beschikking_anbi.jpg
privacy statement

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *